سر برار ای خصم کافر کیش حیدر مرده است


سر برار ای خصم کافر کیش حیدر مرده است

صاحب معراج یعنی پیامبر ممبر سپرد


ای زمین صاحب زمان تائید را از ما مگیر
....
باصدای حاج محسن ترکاشوند+ 
0

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر