درمان خانگی میگرن


درمان میگرن به‌روش خانگی

میگرن ارثی است⁉️

نور،صدا،بو
سردرد میگرنی حرکت


+ 
6

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر