فیلم منتشر نشده از اعطای درجه سپهبدی به پسر شهید صیاد شیرازی توسط فرمانده کل قوا


فیلمی از لحظه اعطای درجه سپهبدی به پسر شهید صیاد شیرازی توسط فرمانده کل قوا منتشر شد.


+ 
12

- 
0
ارسال در 1398/1/27 ساعت 23:17 2019-4-16 23:17:25

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر