لحظاتی از گرفتار شدن چند شهروند تهرانی در سیل !!


کلید خونتون رو بده... تو چادر بخواب !!


+ 
14

- 
1

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر