راه تشرف به محضر امام مهدی (عج)/راه ارتباط شخصی با امام مهدی (عج)


بخشی از خطبه های نماز جمعه 23 فروردین ماه شهرستان ساوه درباره راه تشرف به محضر امام مهدی (عج)/راه ارتباط شخصی با امام مهدی (عج)
https://t.me/saveh_adineh


+ 
1

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر