تجلی انسانیت در بحران سیل/مصائب و مشکلات سیل


بخشی از خطبه های نماز جمعه 23 فروردین ماه شهرستان ساوه درباره تجلی انسانیت در بحران سیل/مصائب و مشکلات سیل
https://t.me/saveh_adineh


+ 
1

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر