اقتصاد مقاومتی اصلا اجرا نشده است!!


گفت و گوی دکتر عبدالملکی در مورد اقتصاد مقاومتی و مسائل مربوط به آن در برنامه تلوزیونی گرا


+ 
14

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر