استاد دانشگاه آمریکا: تورم از سالهای ۹۱ و ۹۲ بیشتر خواهد شد


ظرفیت تولید ما کم است. کشش قیمتی در ایران پایین است و تولید و صادرات جایگزین واردات جواب نمی دهد. دولت می بیند که اصلا صرف ندارد که بگذارد نرخ ارز بالا برود و به جای اینکه تولید ایجاد کند، تورم ایجاد می کند.


+ 
0

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر