مرغ را ۱۱۵۰۰ تومان بخرید


مصرف کنندگان مرغ گرم را کیلویی ۱۱ هزار و پانصد تومان خریداری کنند. مردم در صورت مشاهده گرانفروشی با سامانه‌های ۱۲۴ و ۱۳۵ تماس بگیرند.


+ 
4

- 
0
ارسال در 1398/1/20 ساعت 10:10 2019-4-9 10:10:38

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر