برای چندمین بار، مسیح پولینژاد مورد تمسخر مردم قرار می‌گیرد


سلام مسیح جون، اینجا پتو کمه، میخوایم پتوهامونو برداریم

برای چندمین بار، مسیح پولینژاد مورد تمسخر مردم قرار می‌گیرد


+ 
23

- 
1

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)