رونق تولید با تفکر جهادی و جوان گرایی/الزامات رونق تولید


بخشی از خطبه های نماز جمعه16 فروردین ماه شهرستان ساوه درباره رونق تولید با تفکر جهادی و جوان گرایی/الزامات رونق تولید
https://t.me/saveh_adineh


+ 
2

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر