رونق تولید با محوریت حمایت از فعال اقتصادی سالم


یکی از راه­های رونق تولید ملی، حمایت از تولید سالم و مجازات فعالان ناسالم اقتصادی است. یعنی فراهم آوردن شرایطی که در آن عنصر اقتصادی سالم احساس غبن از سلامت اقتصادی خود نداشته باشد تا انگیزه گسترش فعالیت اقتصادی سالم تقویت گردد.


+ 
4

- 
0
ارسال در 1398/1/17 ساعت 11:29 2019-4-6 11:29:39

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر