کتابی که با خواندن آن به فلسفه علمی احکام اسلام پی خواهید برد


تیزر معرفی کتاب فاخر "علوم نوین در اسلام"

جهت سفارش این کتاب:
09387261897


+ 
4

- 
1

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
 • بزرگوار :
  فلسفه علمی احکام اسلام ، دست ماها نیس
  ما عبدیم فقط باید اطاعت کنیم
  در برخی از کتب اشاره هایی به برخی از حکمت های اعمال شده
  ولی علت و فلسفه پیش ما نیست
  یاعلی