آرمین راد بازداشت شد!؟ | فیلم منتشر شده


فیلمی عجیب و مشکوک در فضای مجازی مبنی بر دستگیری آرمین راد منتشر شده است.


ایوب فروغی (آرمین راد) که خود را هکر انقلابی در فضای مجازی معرفی کرده است به اتهام نشر اکاذیب در فضای مجازی توسط دستگاه قضایی بازداشت شد!

این خبر هنوز به صورت رسمی تایید نشده است


+ 
11

- 
3

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر