دیالوگهای ادامه دار نیما زم در مورد ربع پهلوی و خاندانش


زم: این قدرت را دارم که هرچه را که پهلوی درست کند، نابود کنم (از جمله فرشگرد)

انتشار فیلم اصلی اظهارات نیما زم در مورد ربع پهلوی به زودی صورت خواهد پذیرفت


+ 
5

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر