چطور به انگلیسی بپرسم هوا چطوره؟چطور بپرسم هوا چطوره؟
How's the weather?
هوا چطوره؟
It's cloudy ابریه
It's sunny آفتابیه
It's rainy بارانیه

استاد محمدحسین کریمی برای دریافت آموزشهای بیشتر پیج اینستاگرام مارو فالو کنید ایدی اینستاگرام: mohammd_karimi_com


+ 
3

- 
1

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر