نقش مردم در حکومت اسلامی/مردمی بودن انقلاب و نظام اسلامی


بخشی از خطبه های نماز جمعه19 بهمن ماه شهرستان ساوه درباره نقش مردم در حکومت اسلامی/مردمی بودن انقلاب و نظام اسلامی
https://t.me/saveh_adineh


+ 
2

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر