نقش رهبری دینی در انقلاب اسلامی


بخشی از خطبه های نماز جمعه19 بهمن ماه شهرستان ساوه درباره نقش رهبری دینی در انقلاب اسلامی
https://t.me/saveh_adineh


+ 
1

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر