مستند طراحی سوخته


گزارشی از عملیات گسترده روانی با هدف نرسیدن انقلاب اسلامی ایران به ۴۰ سالگی

اسماعیل بخشي که بود و چرا به دروغ ادعای شکنجه کرد؟!
توطئه ای که از کاخ سفید تدارک دیده شد ولی نقش بر آب شد!!


+ 
31

- 
2

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر