نجات خلبانان هواپیمای سقوط کرده/ 15 نفر در هواپیما بودند!!


تصاویر جدید از سقوط هواپیمای باری در فرودگاه فتح

نجات خلبانان هواپیمای سقوط کرده/ 15 نفر در هواپیما بودند!!


+ 
2

- 
1

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر