اگر آرزو دارید حتما ببینید


برگرفته از کتاب "محرک موفقیت"
برای تهیه این کتاب:
booksu.blogfa.com
یا ارسال پیام به آیدی تلگرام و ایتا: @bookislsc


+ 
4

- 
1

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
 • مهمان 97/11/23 ساعت 16:40

  زمینه های تحقق استجابت دعا را تنها خداوند تشخیص می دهد
  ---
  در زمینه ی علت تاخیر استجابت دعا که نهان است و می تواند بی شمار باشد بشر حتی پیامبران چون بحکم قرآن به غیبها ونهانهای جزئیات جهان دنیا و آخرت که آفریده ی خداوند یکتا هستند دست رسی ندارند هرگز مجاز نیستند این علت را بصورت قطعی پیش بینی کنند.
  اگر انسان به علم و حکمت بی حد و مرز خداوند یکتای جهان آفرینش ایمان داشته باشد علت نهان عدم استجابت دعای خود را حتما به این علم و حکمت بی کران که از همه ی آفریدگان نهان است گره خورده می بیند و با اصرار بر دعا ، اگر خواست او منطقی و خرد گرا باشد ، به دعای خود ادامه می دهد و در مقابل عظمت علم و حکمت بی کران خداوند هرگز اعتراض نمی کند و چرا نمی گوید.
  عقل تردیدی ندارد که استجابت دعای آفریده یا تاخیر در این استجابت یا کلا عدم استجابت آن که منشأ همه ی آنها لطف الهی است با وعده ی خداوند در قرآن به استجابت دعا هیچ تضاد و تناقضی ندارد چون معنای استجابت بر مبنای علم و حکمت خدا به تحقق عینی موضوع دعا منحصر نمی گردد بلکه همه ی زمینه ها و شرایط فراهم ساز استجابت را در بر می گیرد که می توانند در تعجیل و تاخیر استجابت یا در عدم استجابت تاثیر مثبت یا منفی داشته باشند.

 • احسنت

 • مهمان 97/11/23 ساعت 14:20

  قیمت و نویسنده کتاب چرا مشخص نیست ؟؟