مرتضی حاجی: احمدی نژاد با انتقاد از خاتمی خودش را مطرح کرد!


عبور از خاتمی ما رو به احمدی نژاد رسوند....


+ 
9

- 
4

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
  • مردک اگه بعضی از مردم میگن دوره خاتمی خوب بود چون اوضاع اون موقع و بی پولی های اون موقع یادشون نیست.
    همون طور که بعضی از مردم گرانی ها و تورم 45 درصدی احمدی نژاد را یادشان نیست.

  • اخرین خیانت نوبخت و دولت نکبت در بودجه سال 98 واگذاری پرداخت یارانه ها به استانداران وفرمانداریها و بخشداریها و ده یارها وباز شدن مجموعه های بسیار رانت خواری وفساد اجتماعی در جای جای کشور فکر کنید در یک ده پسر دهیار دختر یک خانواده فقیر را بخواهد وبه او ندهند یارانه قطع حالا بدو تو دولت بی لیاقت دنبال فریاد رس یا تو شهر ها دارو دسته بازی و باند بازیهای سیاسی خدا لعنت کنه این دولت فاسد و مروج فساد را