مستند ایران 20 | سلامت عمومی


آمار بسیار جالب از امید به زندگی مردم ایران پس از انقلاب
افزایش تعداد دکتر ها
افزایش سلامت عمومی
کاهش چشمگیر مرگ و میر کودمان و مادران باردار و ...


+ 
4

- 
1

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر