استاد رائفی پور - نگاه کردن به آلت جنسی دیگران ، کفاره دارد


دسترسی به سخنرانی های بیشتر استاد رائفی پور به این آدرس رجوع کنید masaf.ir


+ 
22

- 
1

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
  • روی الفاظی که روی کلیپتون میگذارید دقت کنید! این الفاظو نباید همینطور راحت بکار ببرید و قبحش بریزه!! این کار شما خودش ضد فرهنگیه