چرا دعام مستجاب نمیشه؟ - استاد شیخ حسین انصاریان


منشأ گرفتاری ها و مشکلات ما کجاست؟ / چرا دعام مستجاب نمیشه؟


+ 
12

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
  • شرط استجابت دعا و تحقق خواست بنده از آن بی تردید به حسابها و مقتضای ی علم و حکمت و مشیت الهی که هیچ آفریده ای به آن آگاهی و دست رسی ندارد گره خورده است .
    ایمان به خدا و به ویژگیهای قرآنی منحصر به ذات اقدس او و پیروی از لازمه های قرآنی این ایمان جزو شرطهای ظاهر مؤکد تحقق هدف در دعا است ؛ ولی در نهایت شرط خلف ناپذیر این تحقق تعلق گرفتن مثبت علم و حکمت و مشیت الهی به تحقق هدف دعا است.