مستند ایران 20 | صنعت و معدن


ایران بزرگترین تولید کننده فیروزه در جهان
رتبه سوم تولید گچ در جهان
سومین تولیدکننده سنگ های تزئینی جهان
و ...

حتما ببینید


+ 
4

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر