مستند ایران 20 | فناوری ارتباطات در ایران


اولین تلفن در ایران در زمان شاه..
تلفن های جدید در سال های بعد وارد ایران شد! ببینید!

850 هزار شماره تلفن تا زمان انقلاب - بعد از انقلاب 30 میلیون شماره تلفن اختصاص یافته است
روستا هایی که هم اکنون خط تلفن دارند!

74 میلیون نفر ایرانی تلفن همراه دارند (رتبه 22 در جهان)
اولین اینترنت عمومی از سال 1372 وارد ایران شد ولی استفاده دانشگاهی داشت. 2 سال بعد در خانه ها وارد شد.

ایران در زمینه خدمات اینترنتی در رتبه نهم جهانی ایستاده است.


+ 
2

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر