مستند ایران 20 | تولید ناخالص ملی بر اساس برابری قدرت خرید


مقایسه قدرت خرید مردم ایران نسبت به سایر کشور ها !
باور این مطالب شاید برای ایرانی ها سخت باشد


+ 
2

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر