مستند ایران 20 | صنایع دانش بنیان


از 195 کشور در جهان فقط 11 کشور دارای فناوری ماهواره به فضا هستند..
ارسال انسان به فضا و اکتشافات فضایی..
فقط 6 کشور توانستند به خارج از جو موجود زنده بفرستند..
حتما ببینید!


+ 
4

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر