مستند ایران 20 | قدرت نظامی ایران در جهان


شاخص های این رتبه بندی: نیروی انسانی، منابع طبیعی و لجستیکی و مالی، جغرافیا، نیروی دریایی و زمینی و قدرت هوایی ...


+ 
3

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر