مستند ایران 20 | رشد ایران در شاخص توسعه انسانی


شاخص های توسعه انسانی عبارتند از: زندگی آبرومندانه - آموزش و تحصیلات - عمر طولانی - زندگی سالم بهداشتی
این شاخص ها توسط دفتر توسعه سازمان ملل به کار گرفته شد..


+ 
6

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر