مستند پرونده زمین دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران 3


این مستند در سال 1387 در سه قسمت تهیه و در وبگاه های خبری با عنوان "بازخوانی پرونده" منتشر شده است


+ 
10

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر