چطور درخواست کنیم تا شنونده ی بله باشیم
چطور درخواست کنیم تا بله بشونیم
برگرفته از کتاب محرک موفقیت
جهت تهیه کتاب: BOOKSU.BLOGFA.COM
یا ارسال پیام به آیدی تلگرام و ایتا: @bookislsc


+ 
4

- 
1

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر