نبض منطقه در دستتان فرزندان رشید ایران اسلامی است.


نبض منطقه در دستتان فرزندان رشید ایران اسلامی است. ایران اسلامی ت,یین کننده صلح در منطقه است . دشمنان اسلام و مسلیمن نمی توانند برای منطقه خاورمیانه تصمیم بگیرند. مسئولین کشورهای وابسته به غرب باید هوشیار باشند.


+ 
14

- 
1
ارسال در 2018/12/16 ساعت 16:32 2018-12-16 16:32:35

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر