استاد خاتمی نژاد - کی گفته نماز صبح دو رکعته؟


پاسخ به شبهاتی همچون:

-کی گفته نماز صبح 2 رکعته؟
- چرا نماز صبح 3 رکعت نیست؟
و ...

جهت مشاهده نماهنگ های بیشتر به سایت www.asre-zohur.ir مراجعه نمایید.


+ 
15

- 
2

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر