لابی گری نمایندگان مجلس


بخشی از خطبه های نماز جمعه04 آبان ماه شهرستان ساوه درباره لابی گری نمایندگان مجلس
sapp.ir/saveh_adineh


+ 
2

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر