کاپیتولاسیون تحقیر ملت ایران


بخشی از خطبه های نماز جمعه04 آبان ماه شهرستان ساوه درباره کاپیتولاسیون تحقیر ملت ایران
sapp.ir/saveh_adineh


+ 
0

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر