شهید فهمیده الگوی همیشه جاوید


بخشی از خطبه های نماز جمعه04 آبان ماه شهرستان ساوه درباره شهید فهمیده الگوی همیشه جاوید
sapp.ir/saveh_adineh


+ 
0

- 
0
ارسال در 2018/11/5 ساعت 07:58 2018-11-5 07:58:19
توسط


عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر