آموزش و آشنایی با مفاهیم قرآن کریم


بخشی از خطبه های نماز جمعه04 آبان ماه شهرستان ساوه درباره آموزش و آشنایی با مفاهیم قرآن کریم
sapp.ir/saveh_adineh


+ 
0

- 
0
ارسال در 2018/11/5 ساعت 07:40 2018-11-5 07:40:50
توسط


عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر