ورود نماینده fatf برای مشخص کردن سازمان های تروریستی ایران!!


چند روز پس از تصویب FATF ..

#طنز #دوبله_طنز


+ 
16

- 
2

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر