چگونه یک مدیر موفق باشیم "بسیار موثر"


چگونه یک مدیر موفق باشیم
استراتژی مدیریت بر سیستم گروهی

برگرفته از کتاب: "محرک موفقیت"
برای تهیه این کتاب:
booksu.blogfa.com


+ 
5

- 
1

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)