نماهنگ زیبای اربعینی با نوای حاج مهدی سلحشور


نماهنگ زیبای اربعینی با نوای حاج مهدی سلحشور


+ 
5

- 
1

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
 • مهمان 18/10/16 ساعت 00:10

  مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ
  ---
  آقایون!!! بخدا به پیر به پیامبر انتقاد از من در آوردیهای بشری زیان بار آمیخته به دین و مذهب، که برای جوامع اسلامی هیچ بازده باداوم مثبت و سازنده ی محسوس قابل اثبات ندارند و ظالمانه و نابخردانه در تضاد با بایدها و نبایدهای قرآن بنام دین وذهب ترویج می شوند ، برای دفاع از حیثیت دین و مذهب و اهل بیت پیامبر است زیرا این من در آوردیها برای این ارزشهای الهی و پیشوایان دین و مذهب هیچ حیثیتی باقی نگذاشته وهمه را بسود دشمنان دین و مذهب و دین فروشان به بازیچه تبدیل کرده اند.
  چرا و محض رضای چه کسانی وقتی دلسوزان وفادار دین و مذهب و اهل بیت با نکوهش از من در آوردیهای بدنام کننده دین و مذهب و اهل بیت با تبیین تضاد من در آوردیها با قرآن و عقل فریاد مظلومیت دین و مذهب و اهل بیت را سر می دهند اکثریت دین شناسان هم صدا با اکثریت مردم ناآگاه سراسیمه با افزایش من در آوردیها به این ضد ارزشها با مدارا و تشویق و ترویج دامن می زنند گو این که خداون قرآن و عقل را برای مصون نگه داشتن دین و مذهب از تحریف و نظم بخشیدن به دین داری عالمانه ی ضابطه مند انسان ساز نیافریده است؟؟؟!!!
  آیا دین شناسان ما به انواع مبارزه ی بی امان قرآن با من در آوردی سازان تحریفگر دین دورانهای جاهلیت آگاهی دارند و باز هم در مقابل من در آوردیهای جاهلیت دوران خود مهر سکوت بر لب زده یا من در آوردی سازان را با توجیه های مخالف قرآن و عقل یاری و تشویق می کنند؟؟؟!!!
  آیا واقعا نمی شود بدون من در آوردیهای دین زدای خرد گریز هلاکت بار بد نام کننده ، تنها با زنده نگه داشتن اهداف و فرهنگ انسان ساز و حیات بخش الهی نهضت عظیم عاشورای حسینی و تجسم بخشیدن به این اهداف و فرهنگ الهی والا در مبارزه بی امان علیه ستم طاغوتان زمان و دین فروشان دنیا پرست از خدا بی خبر با احیای احکام و اعتقادات ناب و اصیل قرآنی ، دین و مذهب و یاد نهضت عاشورای حسینی و مذهب مظلوم اهل بیت را تبلیغ نمود و جاودان ساخت؟؟؟!!!