بدبختی تسلیم برابر آمریکا ؛ هم پول میدهند، هم تحقیر می‌شوند


ویژه

نماهنگ هزینه سازش

هم پول میدهند، هم تحقیر می‌شوند

منبع ویدیو : رسانه نگار »
https://ble.im/#/join/MThhZWE5MW


+ 
5

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر