عوامل کاهش نرخ ارز/تعلل دستگاه قضا و دولت


بخشی از خطبه های نماز جمعه 13مهرماه شهرستان ساوه درباره عوامل کاهش نرخ ارز/تعلل دستگاه قضا و دولت
sapp.ir/saveh_adineh


+ 
0

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر