تجلیل و تذکر به اصناف


بخشی از خطبه های نماز جمعه 13مهرماه شهرستان ساوه درباره تجلیل و تذکر به اصناف
sapp.ir/saveh_adineh


+ 
0

- 
0
ارسال در 2018/10/8 ساعت 08:39 2018-10-8 08:39:40
توسط


عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر