عزاداری شیعیان پاکستان درمسیر اربعین حسینی عراق


عزاداری شیعیان پاکستان درمسیر اربعین حسینی عراق
به قسمتی که نام امام زمان عج برده میشه دقت کنید ، اگر مدعی ظهور هستیم باید در اخلاص مون مانند اینها تجدید نظر کنیم.


+ 
2

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر