رفیق کربلادعوتی است پولی نیست!


دهــه ســـوم مــاه مـــحــــرم
بسم رب الحسین
حسینیه بیت الزهرا سلام الله علیها
شــب اول - یکـشنبه ۸ مهر ۱۳۹۷
یک دقیقه
رفیق کربلادعوتی است پولی نیست!
همه جانشر دهید


+ 
3

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر