چگونه درخواست کنیم تا پاسخ + بشنویم؟


قوانین درخواست، را بیاموزید که انسان های موفق از این قوانین بخوبی استفاده می کنند.

برگرفته از کتاب محرک موفقیت
جهت تهیه این کتاب: BOOKSU.BLOGFA.COM
یا ارسال پیام به آیدی: @bookislsc
در ایتا و تلکرام


+ 
3

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر