چهارمین سال دسته ی سینه زنی تورنتو


بزرگ ترین دسته ی سینه زنی قاره ی آمریکا هر سال در شهر تورنتو کانادا برگزار می شود.


+ 
2

- 
0
ارسال در 2018/9/21 ساعت 14:57 2018-9-21 14:57:07
حسن
توسط حسن


عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر