حسینی‌ها بپا خیزید و حسین را از محاصره مجالس عزا در بیاورید!


حسینی‌ها بپا خیزید و حسین را از محاصره مجالس عزا در بیاورید!

اثر دسته بر جان ما و جامعه ما ده‌ها برابر مجالس سرپوشیده است!

برو دسته نصرت!
#تصویری
@Panahian_ir


+ 
6

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)